درباره‌ی شرکت پرسون نظری دارید؟
آیا مشکلی در کار می‌بینید؟ نارضایتی یا پیشنهادی دارید؟
شما می توانید با مسئول ارتباط با مشتریان از طریق ایمیل و  شماره تلفن زیر با ما تماس بگیرید و یا فرم زیر را برای ما پر کنید.

پیغام خود را با استفاده از این فرم بفرستید